Strona Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

Historia

Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” powstała w 1995 roku i wyrasta z najlepszych tradycji kulturalnych, w tym zwłaszcza literackich, miasta Siedlce. „Siedlecka” przede wszystkim dlatego, że zgodnie z założeniami programowymi, oferta byłego Prezydenta Miasta Siedlce Henryka Guta została skierowana do twórców, którzy w Siedlcach mieszkają, uczą się i pracują. Samorząd lokalny zamierzył stworzyć lepsze warunki dla miejskiego środowiska literackiego kierując m.in. środki finansowe na promocję i wydawnictwa. SGL „Witraż” pomyślany został jako środowisko „otwarte” na wszystkich tych, którzy podejmując próby twórcze powinni mieć możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, weryfikacji dorobku, uzyskać warsztatową pomoc, a w wypadku uzyskania dobrych notowań, także szansę wypromowania.

witraz1

Jest to grupa bardzo silna w porównaniu z grupami czy stowarzyszeniami literackimi w całej Polsce. Spotkania odbywały się od 1995 roku do początku 2003 roku dwa razy w tygodniu, głównie w Miejskim Ośrodku Kultury. Organizowane były też szkolenia literackie z udziałem zaproszonych krytyków. Aktualne spotkania „Witraża” odbywają się od 1 marca 2004 w 2 klubach kultury Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach również dwa razy w tygodniu. W latach 1995-2003, SGL „Witraż” zrealizowała wiele wydawnictw, które trafiły do wszystkich bibliotek szkolnych na terenie miasta Siedlce. Grupa ta organizowała również wieczory poetyckie i promocyjne wydawanych tomików wierszy, antologii. W tym samym czasie opublikowano w prasie krajowej i lokalnej ponad 80 artykułów oraz materiałów prezentacyjnych poświęconych działalności Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. W minionych latach SGL „Witraż” zrealizował wspólnie pośrednictwem Telewizją Kablową „Catel” (obecną Telewizją „Siedlce”) ponad 40 trzydziestominutowych programów poetyckich. „Witraż” zgromadził ponad 100 godzin materiału filmowego /video/ zarejestrowanego podczas imprez poetyckich, spotkań autorskich, warsztatów literackich w szkołach, prezentacjach w Siedlcach, Węgrowie, Łukowie, Chlewiskach i Warszawie. W archiwach „Witraża” zgromadzono 38 kaset magnetofonowych z zarejestrowanymi audycjami radiowymi, głównie w Katolickim Radio Podlasia i Radio dla Ciebie.

Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad tą grupą sprawuje inicjator i pomysłodawca, poeta i działacz kulturalny – Krzysztof Tomaszewski.

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: