Strona Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż

16 lipca, 2009

Letnia akademia talentów 2009- zapraszamy!

Filed under: Aktualności — Xellos @ 6:37 pm

Propozycja

Siedleckiej Grupy Literackiej

Witraż

Zajęcia w ramach

„Letniej akademii talentów 2009”

W trakcie akademii zostaną zrealizowane

dwa cykle spotkań warsztatowych

I) 27-31 lipca 2009 – codziennie w godzinach 15-18

II) 3-7  sierpnia 2009 – codziennie w godzinach 15-18

Pierwszy cykl (lipcowy) zostanie zrealizowany pod hasłem :

” Odkryć, poznać, w wierszu utrwalić”.

Spotkania będą przebiegały następująco :

Uczestnicy spotkań warsztatowych poznają miejsca w Siedlcach, które dotąd (z różnych powodów)

nie budziły zainteresowania

(np. podwróka w tzw. domach zajezdnych)

poznają te miejsca, ich atmosferę…może mieszkańców,

odnotowują szczegóły, wrażenia, nastrój,

tworzą wiersz, esej lub plan opowiadania.

Ostatniego dnia nastąpi podsumowanie cyklu

i komputerowe opracowanie utworów

które zostaną zaprezentowanę

na stronie internetowej SGL „Witraż ” CKIS

Drugi cykl (sierpniowy) zrealizowany zostanie pod hasłem:

„Miejsca, które przemawiają…”

Spotkania realizowane będą w wybranych obiektach zabytkowych Siedlec

i powiązane zostaną z przypomnieniem historii

wartości architektonicznej

i okresleniem znaczenia dla Siedlec.

Utwory które powstaną również zostana zaprezentowana

na stronie internetowej SGL „Witraż” CKiS

Plakaty promujące będą wywieszone i rozłożone na ternie całego miasta…

w różnych punktach Siedlec.

Siedzibą „Akademii” będzie Spółdzielczy Klub Kultury „Mansarda”

ul. Kiepury 2 domofon 22  (mapka na stronie „o nas” )

Blog na WordPress.com.